Propono de eksperimento

Saluton al ĉiuj, karaj samideanoj! Mi esperas ke vi fartas bone :slight_smile:

Bedaŭrinde, ni havas lingvajn problemojn…

Mi iris a la dua hispana renkontiĝo kaj mi diskutis iomete kun aliaj homoj pri la frustriĝo de komunikado inter la popoloj.

Kiam vi povas imagi kelkaj homoj de diversaj regionoj provis komuniki inter ili sed tiu komunikado ne estis flua se unu el ili ne parolis la lingvon de la alia.

… sed ni ankaŭ havas solvon!

Mi havas proponon por la venonta jaro: krei du ĝunistajn grupetojn por lerni esperanton, unu en la franca kaj la alia en la hispana. Kaj poste, krei spaceton en la venontaj renkontiĝoj (Ĝuno Universitato kaj Hispana renkontiĝo) porke la homoj de la diversaj grupetoj praktiku esperanton inter ili. Oni povas nomiĝi tiun spaceton « interkultura komunikado » aŭ « komunikema flueco ».

Mi volis proponi tiun eksperimenton nur al @Vivakvo sed poste mi pensis ke li jam multe laboras pri esperanto kaj eble aliaj homoj volas ankaŭ partopreni.

Ĉu iu el vi interesas pri tiu propono? Ni povas pensi kune la plej bona maniero por provi fari tiun eksperimenton.

cc @Kapis

6 « J'aime »

hello,
mi ne povas partopreni en la venontaj renkonti^goj, sed ^gi estas unan bonan ideon
jeff

1 « J'aime »

Proposition d’expérience
Bonjour à tous, chers amis ! J’espère que tu vas bien :slight_smile:

Malheureusement, nous avons des problèmes de langue…

Je suis allé à la deuxième réunion espagnole et j’ai discuté un peu avec d’autres personnes de la frustration de la communication entre les peuples.

Quand vous pouvez imaginer que certaines personnes de différentes régions ont essayé de communiquer entre elles mais que la communication n’était pas fluide si l’une d’elles ne parlait pas la langue de l’autre.

… mais nous avons aussi une solution !

J’ai une proposition pour l’année prochaine : créer deux groupes ludiques pour apprendre l’espéranto, l’un en français et l’autre en espagnol. Et puis, créer un espace dans les prochaines réunions (Université Juno et réunion espagnole) pour que les gens des différents petits groupes puissent pratiquer l’espéranto entre eux. Cet espace peut être appelé « communication interculturelle » ou « fluidité communicative ».

Je voulais proposer cette expérience uniquement à @Vivakvo mais ensuite j’ai pensé qu’il travaille déjà beaucoup sur l’espéranto et peut-être que d’autres personnes veulent participer aussi.

L’un d’entre vous est-il intéressé par cette proposition ? Nous pouvons réfléchir ensemble à la meilleure façon d’essayer de faire cette expérience.

Bonega ideo!

Mi havas ideon por realigi ĝin: la grupo elektas unu francan/hispanan/anglan tekston (pri libera mono aŭ ne). Ĉiu partoprenanto provas traduki parton de la teksto, kaj fojfoje la grupo videkunvenas (kun almenaŭ unu sperta esperantisto) por diskuti pri la tradukaĵoj, lerni kaj harmoniiĝi.

Tiel, ni povas skribi, legi, paroli kaj aŭskulti esperanton, krome krei novan esperantan enhavon.

[ŝanĝo] Mi ĵus proponis grupojn de lernado kaj tradukado en la forumo.

3 « J'aime »

Mi ŝatas vian ideon: traduki ĉiam esta bona afero :slight_smile:

Kun Fania el Madrido ni parolis pri krei grupeton (kvar, kvin homoj) kaj renkontiĝi por decidi kion fari kune. Fania diris ke ŝi preferas semajnan renkontiĝon de unu horo (virtuale kaj pere libera programaro, kompreneble).

Kaj mi povas fari tion: proponi kelkajn materialojn (Mazi, Kape, Zagreba kaj Bensona metodoj, Pasporto al la tuta mondo, ktp…) kaj solvi dubojn en semajna renkontiĝo. La unuaj semajnoj hispane kaj poste, esperante.

1 « J'aime »

Kia domaĝo!

Dankon Jeff!
Antaŭen senfine! :wink: